ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล โพนางดำออก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256116,28945,23562,84245,98957,19664,76352,61250,94834,64649,84737,92523,243541,535
256020,28928,63740,30442,79344,77349,35450,28121,2895193,56746,75936,805385,370
2559---772,80231,3062,3011,28817,61225,62924,16323,391128,569
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2559   -1,055,474
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี