หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพนางดำออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
 
ตำบลโพนางดำออกตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอสรรพยา มีระยะห่างจากอำเภอสรรพยา ประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 28.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,510 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด      5,501    คน
  ชาย       2,641     คน คิดเป็นร้อยละ    48.01
  หญิง     2,860      คน คิดเป็นร้อยละ     51.99
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    1,855    ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย           196.32    คน/ตารางกิโลเมตร
 
เป็นที่ราบลุ่มอยู่ในเขตชลประทาน มีแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองมหาราชไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนแม่น้ำเจ้าพระยาและมีบางส่วนที่ตั้ง บ้านเรือนเรียงรายตามริมถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32)
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
  1 บ้านท่าไทร 431 493 924 329
  2 บ้านโพนางดำออก 264 290 554 199
  3 บ้านสวนมะม่วง 378 392 770 251
  4 บ้านท้องคุ้ง 479 532 1,011 341
  5 บ้านงิ้ว 202 236 438 151
  6 บ้านบางท่าช้าง 295 344 639 249
  7 บ้านบางยายลา 225 224 449 134
  8 บ้านบ่อพัฒนา 367 349 716 201
    รวม 2,641 2,860 5,501 1,855
 
 
อาชีพราษฎรเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ทำนา ร้อยละ 90 ของราษฎรในหมู่บ้าน นอกจากนั้นทำสวนผักผลไม้
รับจ้างทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรรม รับจ้างหว่านข้าว หว่านปุ๋ย เกี่ยวข้าว พ่นสารเคมี กำจัดศัตรูพืชรับเหมาก่อสร้างลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ค้าขาย
รับราชการ
ทำสวน
อื่นๆ
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10