ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล โพนางดำออก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256216,29578,91891,75978,27330,44332,55955,92053,32326,10820721973464,097
256116,28945,23562,84245,98957,19664,76352,61250,94834,64649,84737,92536,710555,002
256020,28928,63740,30442,79344,77349,35450,28121,2895193,56746,75936,805385,370
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   128,569
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,533,038
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี