หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อเก้าอี้รับแขก สำหรับห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู(พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้ออินเตอร์คอมหรืออินเตอร์โฟน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อถังขยะ สำหรับใส่ขยะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายวัดขนุน ถึงที่ดินโรงงานโนเบล หมู่ที่ ๑(ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงทางเชื่อมขึ้น-ลง โดยเทคอนกรีต หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖, และหมู่ที่ ๗(ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกซอยบ้านนายวินัย กลิ่นละออ ถึงบ้านนางเตือน เสือโฮก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10