หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณจากวัดสมอถึงซอยสวนมะม่วง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประจวบ เกสร ถึงทางเข้าวัดขนุน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประจวบ เกสร ถึงทางเข้าวัดขนุน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]จ้างป้ายแผนผังตำบลโพนางดำออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3