หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.กะบกเตี้ย   จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงาน การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
ทต.โพงาม   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
ทต.เสือโฮก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเกาะโพธิ์ สายจากถนนทางหลวงชนบท (ชน๑๐๑๕) ถึง คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
ทต.เสือโฮก   จ้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านเสือโฮก จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
ทต.เสือโฮก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเกาะโพธิ์ สายจากถนนทางหลวงชนบท (ชน๑๐๑๕) ถึง คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึก (Toner Fuji Film) สีดำ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหินอ่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
ทต.หนองแซง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายแยกถนน คสล. - บ้านนายประจักษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
ทต.หนองแซง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายแยกถนน คสล. - บ้านนายประจักษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
อบต.ไพรนกยูง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. ๕๐๐๒๖ สายบ้านชนกลุ่มน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร 7 มิ.ย. 2566
ทต.ห้วยกรดพัฒนา   ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยกรดพัฒนา ขนาด กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑,๗๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว๓,๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 7 มิ.ย. 2566
ทต.ธรรมามูล   ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 บ้านดักคะนนพัฒนา ตำบลธรรมามูล 7 มิ.ย. 2566
ทต.ธรรมามูล   ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 บ้านคุ้มเกล้า ตำบลธรรมามูล 7 มิ.ย. 2566
ทต.แพรกศรีราชา   จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,181
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10