หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินฯ (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ขอยกเลิกการอบรม สัมมนาชี้แจง (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
คำสั่งแต่งตั้งทีมประเมิน (LPA) และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.63 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ขอยกเลิกการดำเนินโครงการคลีนิกคลังท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้แก่ อปท. [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัตงานและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
เรื่อง แจ้งสถานะการตอบแบบ OIT, IIT และ EIT [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงินฯ อปท. ในเขตอำเภอสรรพยา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 130
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10