หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 
 


เ ทศบาลตำบลโพนางดำออกดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพ [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 


สำรวจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือตกเกณฑ์ จปฐ. จำนว [ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 


ภาพบรรยากาศ เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีง [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือ [ 29 พ.ย. 2562 ]