หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน

 


นายนพดล พรหมแก้ว
กำนันตำบลโพนางดำออก
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายมาโนช โอชา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นางสุดารัตน์ เกิดทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายโสภณ แจ้งประทิศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์ตุ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นางสาววรารัตน์ กล่อมจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายจักรี อ่องลออ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นางนงนุช โพธิ์ตุ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
 
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10