หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพนางดำออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

  
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568  
 

         ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568
         อาศัยอำนาจตามความมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 11 (2) และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี้
         สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567
สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567  เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
         สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568
                สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2567 เวลา 13.34 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10