หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำออก  
 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อำเภอสรรพยา หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในอำเภอสรรพยา ร่วมดำเนินกิจกรรม หย่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นทีี่ และเพื่อการให้บริการเชิงรุกของอำเภอ...

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10.05 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 25 ท่าน