หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (สานตะกร้าเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

        เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลโพนางดำออก งานพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น(สานตะกร้าเส้นพลาสติก)  ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโพนางดำออกขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ต้องการมีอาชีพเสริม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความสามารถและทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการฝึกอาชีพระยะสั้น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพเกษตรในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 10.46 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย