หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก กำหนดให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดเวลา ๓๐ วัน นั้น

สภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสมอ

หากผู้ใดประสงค์เข้าฟังการประชุม สามารถยื่นคำร้องต่อประธานสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก เพื่อขอเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าวได้ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานกิจการสภาฯ
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒



 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2562 เวลา 11.38 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 151 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10