หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก กำหนดให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดเวลา ๓๐ วัน นั้น

สภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสมอ

หากผู้ใดประสงค์เข้าฟังการประชุม สามารถยื่นคำร้องต่อประธานสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก เพื่อขอเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าวได้ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานกิจการสภาฯ
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2562 เวลา 11.38 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 25 ท่าน