หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เทศบาลตำบลโพนางดำออกดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 

      เมื่อวันที่ ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลโพนางดำออกดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ในทุกหมู่บ้าน โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 08.40 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย