หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓  
 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพนางดำออก ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสอ ตำบลโพนางดำออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 11.16 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 14 ท่าน