หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
 

  
ตามที่สภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ได้ร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและได้รับอนุญาตให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดทั้งเรื่องอื่นๆ มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก จึงกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสมอ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

โดยหากผู้ใดประสงค์เข้าฟังการประชุม สามารถยื่นคำร้องต่อประธานสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก เพื่อขอเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าวได้ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ และต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานกิจการสภาฯ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13.36 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10