หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ทุกหมู่บ้าน  
 

       เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ทุกหมู่บ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐  (ฉบับ ๒) ข้อ ๗  กำหนดให้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒   และ     เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓  ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป (เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๔ ) ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา  
      หากท่านผู้สูงอายุ ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ตามกำหนดเวลา สามารถมาลงทะเบียนฯ ได้ ณ เทศบาลตำบลโพนางดำออกได้ใน วัน และเวลาราชการ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 15.06 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10