หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

 

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  
 

ด้วยเทศบาลตำบลโพนางดำออก จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนมกราคม  ในวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๓ จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพฯ และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในการรับเบี้ยฯ ให้มารับตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
หมู่ที่ เวลา สถานที่
หมู่ที่  ๑ เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. สถานที่ ณ   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑
หมู่ที่  ๒ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานที่ ณ   ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่  ๓ เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐น. สถานที่ ณ   บริเวณวัดสมอ หมู่ที่ ๓
หมู่ที่  ๔ เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐น. สถานที่ ณ   อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔
หมู่ที่  ๘ เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. สถานที่ ณ   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
หมู่ที่  ๕ เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐น. สถานที่ ณ   ศาลาบ้านงิ้วร่วมใจ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่  ๖ เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สถานที่ ณ   ศูนย์การเรียนรู้เกษตร ม.๖ (ข้างโบสถ์วัดวังสาคร)
หมู่ที่  8 เวลา  ๑๔.๓๐– ๑๕.๓๐น. สถานที่ ณ   ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนสีแสงฯ
หมู่ที่  ๗ เวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานที่ ณ   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
หมายเหตุ :ผู้สูงอายุ ขอให้นำบัตรประชาชนมาแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ผู้พิการขอให้นำบัตรประจำตัวคนพิการมาแสดงสิทธิการรับเบี้ยยังชีพฯ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุ และคนพิการไม่สามารถมารับเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการได้ในวันและเวลาดังกล่าว  ให้มาติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพได้ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนางดำออกสำหรับ ผู้สูงอายุและคนพิการที่แจ้งความประสงค์รับเงินจากธนาคาร ธกส.ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ท่าน สามารถเบิกเงินดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่  ๑๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  เป็นต้นไป ตามนโยบายของกรมส่งเสริม  การปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 08.31 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10