หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   ด้วยเทศบาลตำบลโพนางดำออก จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน  ในวันที่  10  มิถุนายน  2563 จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพฯ และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในการรับเบี้ยฯ ให้มารับตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
หมู่ที่ เวลา สถานที่
หมู่ที่  1 เวลา  10.00 – 11.30 น. สถานที่ ณ   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1
หมู่ที่  2 เวลา  11.30 – 13.00 น. สถานที่ ณ   ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่  3 เวลา  13.00 – 14.30 น. สถานที่ ณ   บริเวณศาลาการเปรียญ  วัดสมอ หมู่ที่ 3
หมู่ที่  4 เวลา  14.30  – 16.00น. สถานที่ ณ   อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4
หมู่ที่  8 เวลา  10.00 – 11.30 น. สถานที่ ณ   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
หมู่ที่  5 เวลา  11.30 – 13.00 น. สถานที่ ณ   ศาลาบ้านงิ้วร่วมใจ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่  6 เวลา  13.00 – 14.30 น. สถานที่ ณ   บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6
หมู่ที่  8 เวลา  14.30 – 16.000 น. สถานที่ ณ   ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนสีแสงธำรง
หมู่ที่  7 เวลา  15.30  – 16.30  น. สถานที่ ณ   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
หมายเหตุ :ผู้สูงอายุ ขอให้นำบัตรประชาชนมาแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ผู้พิการขอให้นำบัตรประจำตัวคนพิการมาแสดงสิทธิการรับเบี้ยยังชีพฯ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุ และคนพิการไม่สามารถมารับเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการได้ในวันและเวลาดังกล่าว  ให้มาติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพได้ในวันและเวลาราชการ   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนางดำออกสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่แจ้งความประสงค์รับเงินจากธนาคาร ธกส.ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ท่าน สามารถเบิกเงินดังกล่าวได้ ตั้งแต่  วันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  12.00 น.  เป็นต้นไป ตามนโยบายของกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 11.47 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10