หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

ด้วยเทศบาลตำบลโพนางดำออก จะจ่ายเงินการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนละ 3,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)                   ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคล          ที่ได้รับมอบอำนาจ ในการรับเงิน รับตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
หมู่ที่ เวลา สถานที่
หมู่ที่  1 เวลา  10.00 – 11.00 น. สถานที่ ณ   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1
หมู่ที่  2 เวลา  11.00 – 12.00 น. สถานที่ ณ   ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2
หมู่ที่  3 เวลา  12.00 – 13.00 น. สถานที่ ณ   บริเวณศาลาการเปรียญ วัดสมอ หมู่ที่ 3
หมู่ที่  4 เวลา  13.00 – 14.00 น. สถานที่ ณ   อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4
หมู่ที่  8 เวลา  10.00 – 11.00 น. สถานที่ ณ   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
หมู่ที่  5 เวลา  11.00 – 12.00 น. สถานที่ ณ   ศาลาบ้านงิ้วร่วมใจ หมู่ที่ 5
หมู่ที่  6 เวลา  12.00 – 13.00 น. สถานที่ ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดวังสาคร หมู่ที่ 6
หมู่ที่  8 เวลา  13.00 – 14.00 น. สถานที่ ณ   ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนสีแสงธำรง
หมู่ที่  7 เวลา  14.00 – 15.00 น. สถานที่ ณ   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

สำหรับคนพิการที่ขอรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ทางกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเดียวกับคนพิการที่ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยตรง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ขอให้เจ้าของบัญชี โปรดตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 16.40 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 128 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10