หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 


 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

          ด้วยเทศบาลตำบลโพนางดำออก จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม  ในวันที่ 8  ตุลาคม  2564 จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ทราบ
         ดังนั้น ผู้สูงอายุและผู้พิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากธนาคาร ธกส.ทุกสาขา หรือ        ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ท่าน สามารถเบิกเงินดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 8  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564        เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2564 เวลา 08.09 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 226 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10