หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 


 
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลโพนางดำออก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2565 เวลา 13.07 น. โดย คุณ รัชนีวรรณ์ ลี้จินดา

ผู้เข้าชม 126 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10