หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
Cdd chainat (S N A P) ใสสะอาด ตรวจสอบได้ พช.ชัยนาท เตรียมพร้อมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ประจำปี 2565 และติดตามโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0  
 

Cdd chainat (S N A P) ใสสะอาด ตรวจสอบได้
พช.ชัยนาท เตรียมพร้อมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ประจำปี 2565 และติดตามโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 https://chainat.cdd.go.th/2022/05/20/19-5-65
ภายใต้การอำนวยการของ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายธานี ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนางดำออก ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดในการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวด ในวันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนางดำออก โดยมีนางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ พัฒนาการอำเภอสรรพยา และนางสาวศรัญย์ยพร จันทร์ทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงานผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
นายธานี ครุธาโรจน์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ ปี 2555 และดำเนินการพัฒนาการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ปี 2561 โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 &ndash; 2565) ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ กำหนดตัวชี้วัดจำนวนสะสมของตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 878 ตำบล โดยพิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565 อำเภอละ 1 ตำบล และกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565 ตามเกณฑ์การประกวดจัดทำสารสนเทศต้นแบบฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และอ่างทอง) จึงมาร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมดังกล่าว การปรึกษาหารือกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจาก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนางดำออก และกำนันตำบลโพนางดำออก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับที่จะสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่
ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. นายธานี ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เข้าพบนายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) เพื่อเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี ในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทีมงานปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสรรพยา ณ.ห้องปฏิบัติราชการนายอำเภอสรรพยา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสรรพยา โดยมีนางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ พัฒนาการอำเภอสรรพยา เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
การปรึกษาหารือกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจาก นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ตกเกณฑ์ มิติรายได้ ของหมู่ 5 ต.โพนางดำออก จำนวน 7 ราย ให้ผลเป็นสีเขียว ตามเป้าหมายการขจัดความยากจนฯ
ภาพ/ข่าว  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2565 เวลา 13.12 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10