หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
&ldquo;Cdd chainat 3S5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้&rdquo;  
 

&ldquo;Cdd chainat 3S5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้&rdquo;
พช.ชัยนาท ตามผลงานนวัตกรรมแก้จน
ภายใต้การอำนวยการของ นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายธานี ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) เพื่อเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี ในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทีมงานปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสรรพยา โดยมีนางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ พัฒนาการอำเภอสรรพยา เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว
นายธานี ครุธาโรจน์ เปิดเผยว่า  นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา และเป็นประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอสรรพยา รองประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการปัญหาความยากจนและช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความยากจน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และลงนามความร่วมมือการใช้ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่า &ldquo;กองทุนข้าวสารเพื่อการยังชีพ ตำบลโพนางดำออก&rdquo; และพิธีมอบข้าวสารแก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP และครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลโพนางดำออก ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 จำนวน 4 คน หมู่ที่ 2 จำนวน 4 คน หมู่ที่ 3  จำนวน 4 คน หมู่ที่ 4  จำนวน 1 คน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 คน หมู่ที่ 6 จำนวน 4 คน หมู่ที่ 7 จำนวน 4 คน และ หมู่ที่ 8 จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 28  ราย โดยมอบข้าวสารให้คนละ 10 กิโลกรัม ในวันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 15.00 น. ณ.วัดสมอ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งในสถาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในขณะนี้ สร้างความซาบซึ้งใจให้กับครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2565 เวลา 13.15 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10