หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 


 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2565  
 

                ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อนุมัติวงเงินเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน              เมษายน – กันยายน 2565 โดยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ  ผู้สูงอายุ(เฉลี่ยรายละ 100-250/คน/เดือน ตามช่วงอายุ)  โดยวิธีการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจะดำเนินการในรูปแบบของการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร             โดยกรมบัญชีกลาง
                 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสามารถเบิกเงินได้ จาก ธนาคาร ธกส.ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สามารถเบิกเงินได้ ตั้งแต่ วันที่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.0๐ น. เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 12.39 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10