หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 


 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  
 

       ด้วยเทศบาลตำบลโพนางดำออก จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ    ประจำเดือน มีนาคม   ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้      ผู้สูงอายุ    ผู้พิการ และบุคคลที่ได้รับ มอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการทราบ
       ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินจาก ธนาคาร ธกส.ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา สามารถเบิกเงินได้ ตั้งแต่ วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2566 เวลา 09.19 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10