หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565   4 ส.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  2 ส.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานงบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  26 ก.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรียมความพร้อมสำหรับลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  25 ก.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2564  25 ก.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลโพนางดำออก ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  12 ก.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  4 ก.ค. 2565 56
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3  30 มิ.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  30 มิ.ย. 2565 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  14 มิ.ย. 2565 74
ข่าวประชาสัมพันธ์     14 มิ.ย. 2565 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   📣ประชาสัมพันธ์ 📣 แจ้งเตือนภัย‼️❌ ด้วยเทศบาลตำบลโพนางดำออกได้รับแจ้งจากอำเภอสรรพยาว่า ในห้วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวสารกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามชมรมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญ โดยมีการเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเรียกเก็บเงินค่าสมาชิก โดยอ้างว่าผู้เข้าร่วมจะได้ผลตอบแทนสูง รวมถึงยังมีพฤติการณ์การจัดอบรมสมาชิกและอ้างว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมาช่วยเหลือสมาชิก เทศบาลตำบลโพนางดำออก โดยนายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรี จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญตามกรณีดังกล่าว หากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งมายังเทศบาลตำบลโพนางดำออก หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ทันที  9 มิ.ย. 2565 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  2 มิ.ย. 2565 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  1 มิ.ย. 2565 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง ยกเลิกเเละหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)  25 พ.ค. 2565 70
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10