หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง แบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนางดำออก พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลโพนางดำออก [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-2566 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการส่งเสริมการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2