หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/คำร้องทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนางดำออก [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพนางดำออก [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)