หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพนางดำออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 124  
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 107  
 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 127  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 122  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 125  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 119  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 313  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.256 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 127  
 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)     2   
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10