หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 139  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโพนางดำออก [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 142  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนางดำออก [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)  
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10