หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพนางดำออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

คู่มือประชาชน

 
       

คำร้องทั่วไป


การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอข้อมูลข่าวสาร


การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การยื่นขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บ และขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


การขออนุญาตขุดดิน หรือถมดิน


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง


การแจ้งถนน ฝาท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุดเสียหาย
  (1)     2   
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10