หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
 
คำร้องทั่วไป
การขอข้อมูลข่าวสาร
การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การยื่นขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
  (1)     2      3   
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10