หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศราวุธ แป้นขำ
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-901-5550
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุทัศน์ อินสุภาทร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-149-0061


นางสาวณัฐรดี เสงี่ยมเเก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 064-983-5323


นางสาววัฒนา นิเทียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-626-4547