หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเจษฎา เกตุตระกูล
ปลัดเทศบาล
โทร : 091-837-8642
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุทัศน์ อินสุภาทร
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-149-0061


นางสาวณัฐรดี เสงี่ยมเเก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 064-983-5323


นางสาวณัฐรดี เสงี่ยมเเก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-983-5323