หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
 


นายเจษฎา เกตุตระกูล
ปลัดเทศบาลตำบลโพนางดำออก


นายสุทัศน์ อินสุภาทร
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาววัฒนา นิเทียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด


นายบุญเลิศ ปั้นโท้
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ.อ.ธเรศ สุวัตธิกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวปริณดา จันทร์ทิพย์
นิติกร


นายณรงค์ เกตุช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศรีลักษณ์ จันทสุนทร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนวรัตน์ ครองสำราญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพนิดา ทัพวัตร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจิตรา เรืองมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางกิตสรารัตน์ นุ่นประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10