หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
 


นายเจษฎา เกตุตระกูล
ปลัดเทศบาล


นายสุทัศน์ อินสุภาทร
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายประทีป ครองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายบุญเลิศ ปั้นโท้
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวชนากานต์ ตันติวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ.อ.ธเรศ สุวัตธิกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณรงค์ เกตุช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววิไล พลอยงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวศรีลักษณ์ จันทสุนทร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนวรัตน์ ครองสำราญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางกิตสรารัตน์ นุ่นประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิตรา เรืองมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10