หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 
 


นายศราวุธ แป้นขำ
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-901-5550


นายสุทัศน์ อินสุภาทร
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-149-0061
 
 


นายสุทัศน์ อินสุภาทร
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-149-0061


นางสาววัฒนา นิเทียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวกัลยาพร ปราบทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาววิลาวรรณ บัวกลอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวปิยะมาศ ภูมิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพิชญธิดา แต้มเงิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวอรปรียา สิงห์หนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐพร ปลั่งดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ตุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10